बंद करे

घोषणाएँ

घोषणाएँ
शीर्षक विवरण प्रकाशन की तिथि अंतिम तिथि फ़ाइल
बिसेनिकला पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

03/03/2021 30/04/2021 देखें (3 MB)
बरुना पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

04/03/2021 30/04/2021 देखें (336 KB)
कुसुम्हरा पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

06/03/2021 30/04/2021 देखें (9 MB)
अकोढ़ी पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

06/03/2021 30/04/2021 देखें (1 MB)
कोनकी पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

06/03/2021 30/04/2021 देखें (2 MB)
मुडियार पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

08/03/2021 30/04/2021 देखें (2 MB)
बिसेनीकला पंचायत

पंचायत शिक्षक नियोजन अंतिम मेधा सूची

15/03/2021 30/04/2021 देखें (3 MB)
प्रखंड विकास कार्यालय, करगहर

माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम मेधा सूची

15/03/2021 30/04/2021 देखें (5 MB)
प्रखंड विकास कार्यालय, करगहर

प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतिम  मेधा सूची  भाग  ३

15/03/2021 30/04/2021 देखें (7 MB)
प्रखंड विकास कार्यालय, करगहर

प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतिम  मेधा सूची  भाग  २

15/03/2021 30/04/2021 देखें (10 MB)