बंद करे

निर्वाचन क्षेत्र

लोक सभा सदस्य (२०१९)

लोकसभा क्षेत्र लोक सभा सदस्य का नाम पार्टी का नाम
३३-बक्सर श्री अश्वनी कुमार चौबे भारतीय जनता पार्टी
३४-सासाराम (एस.सी.) श्री छेदी पासवान भारतीय जनता पार्टी
३५-काराकाट श्री महाबली सिंह जनता दल (यूनाइटेड)

विधान परिषद् सदस्य

विधान परिषद् क्षेत्र विधान पार्षद का नाम पार्टी का नाम
सासाराम-कैमूर श्री संतोष कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी

विधान सभा सदस्य (२०१५)

विधान सभा क्षेत्र विधान सभा सदस्य का नाम पार्टी का नाम
२०७-चेनारी (एस.सी.) श्री ललन पासवान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
२०८-सासाराम श्री अशोक कुमार राष्ट्रीय जनता दल
२०९-करगहर श्री वशिष्ठ सिंह जनता दल यूनाइटेड
२१०-दिनारा श्री जय कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड
२११-नोखा श्रीमती अनीता देवी राष्ट्रीय जनता दल
२१२-डेहरी श्री सत्यनारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी
२१३-काराकाट श्री संजय कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल