बंद करे

आई.सी.डी.एस.

ज़िला कार्यक्रम कार्यालय

द्वितीय तल, समाहरणालय परिसर, सासाराम – ८२१११५ , रोहतास, बिहार

दूरभाष संख्या – ९४३१००५०२२
ईमेल आई.डी. – dpo.rohtas[at]icdsbih[dot]gov[dot]in

संपर्क संख्या

क्रम संख्या पद मोबाइल नंबर
१. ज़िला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. ९४३१००५०२२