बंद करे

वित्त

ज़िला कोषागार कार्यालय

अनुमंडल कार्यालय परिसर, सासाराम – ८२१११५, रोहतास, बिहार

दूरभाष संख्या – ७९७९८१४९९४
ईमेल आई.डी – to_rohtas[at]biharonline[dot]gov[dot]in

संपर्क संख्या

क्रम संख्या पद मोबाइल नंबर ईमेल आई.डी.
१. कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ७९७९८१४९९४ to_rohtas[at]biharonline[dot]gov[dot]in
२. सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ९४७००१७७४०
३. कोषागार पदाधिकारी, डेहरी ९४३१०७६७८७ to_dehri[at]biharonline[dot]gov[dot]in