बंद करे

वित्त

ज़िला कोषागार कार्यालय

अनुमंडल कार्यालय परिसर, सासाराम – ८२१११५, रोहतास, बिहार

दूरभाष संख्या –
ईमेल आई.डी – to_rohtas[at]biharonline[dot]gov[dot]in

संपर्क संख्या

क्रम संख्या पद मोबाइल नंबर ईमेल आई.डी.
१. कोषागार पदाधिकारी, रोहतास to_rohtas[at]biharonline[dot]gov[dot]in
२. सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ९९०५४५९३९७
३. सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ९१६३८२९४३१