बि.एल.ऐ. की सूची

क्रम संख्या विधान सभा क्रमांक एवं नाम राजनीतिक दल का नाम
1. 207-चेनारी भारतीय जनता पार्टी
जनता दल यूनाइटेड
राष्ट्रीय जनता दल
2. 208-सासाराम
3. 209-करगहर भारतीय जनता पार्टी
4. 210-दिनारा
5. 211-नोखा राष्ट्रीय जनता दल
भारतीय जनता पार्टी भाग-1 भाग-2 भाग-3
6. 212-डेहरी भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल भाग-1  भाग-2  भाग-3  भाग-4 भाग-5
7. 213-काराकाट