बंद करे

पशुपालन

ज़िला पशुपालन कार्यालय

धरमशाला रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार
दूरभाष संख्या – ९४३१०४९९२०
ईमेल आई.डी. – dahorohtas[at]gmail[dot]com

ज़िले में उपलब्ध पशु अस्पताल

क्रम संख्या पशु अस्पताल कुल संख्या
१. अनुमंडल पशु अस्पताल
२. ब्लॉक (क्लास – १)पशु अस्पताल ३४

संपर्क संख्या

क्रम संख्या पद मोबाइल नंबर
१. ज़िला पशुपालन अधिकारी ९४३१०४९९२०