दस्तावेज़

.

दस्तावेज़
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / लिंक
२०११ जनगणना सारांश 26/03/2018 डाउनलोड(4 MB)
दिसम्बर २०१७ 01/12/2017 डाउनलोड(5 MB)
आपूर्ति अपील वाद संख्या. 06/2017 19/05/2018 डाउनलोड(753 KB)
आपूर्ति अपील वाद संख्या. 02/2007 19/05/2018 डाउनलोड(804 KB)
आपूर्ति अपील वाद संख्या. 02/2014 19/05/2018 डाउनलोड(812 KB)
आपूर्ति अपील वाद संख्या. 03/2016 19/05/2018 डाउनलोड(745 KB)
जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या. 53/2017 10/01/2018 डाउनलोड(583 KB)
विविध (जमाबंदी) अपील वाद संख्या. 139/2016 20/02/2018 डाउनलोड(721 KB)
जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या. 56/2015 17/03/2018 डाउनलोड(785 KB)
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या. 24/2017 26/05/2018 डाउनलोड(544 KB)