बंद करे

आवास (होटल / रिसोर्ट / धर्मशाला)

 • होटल बी.न.एस. इंटरनेशनल
  ओल्ड जी.टी. रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०७३२००५०००१
 • होटल रोहित इंटरनेशनल
  ओल्ड जी.टी. रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०९४३०९७४६३३
 • होटल माउंटेन व्यू रिसोर्ट
  राष्ट्रीय उच्च  संख्या – २, निकट – तारा चंडी मंदिर, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०८२२९८०१२१०
 • होटल मौर्य रॉयल
  द्वितीय तल्ला, मौर्य काम्प्लेक्स, रौज़ा रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०८९६९३१२१७९
 • होटल गोपाल डीलक्स
  धरमशाला, रेलवे स्टेशन के सामने, ओल्ड जी.टी. रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०९३८६५१३१५६
 • होटल जय डीलक्स
  धरमशाला, रेलवे स्टेशन के सामने, ओल्ड जी.टी. रोड, सासाराम – ८२१११५, बिहार, दूरभाष संख्या – ०६१८४-२२१२७७